Logo


แบบฟอร์มงานวิจัย

- ขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับพิจารณาEC

- บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย Clinical trial

- บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย Non clinical

- แบบเสนอโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการวิจัย แบบ ว-1ด ปี 60

- แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัย

- คำอธิบาย วช.

- แบบขอส่งค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

- แบบฟอร์มการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย

- แบบอนุมัติรับรองโครงการวิจัย

- เเบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

- เอกสารขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย

- เอกสารขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย

- แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

- แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

- ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย


ปฏิทิน
Feb-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ศูนย์คอมพิวเตอร์ Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
113
เมื่อวาน
311
เดือนนี้
5,776
เดือนที่แล้ว
6,579
ปีนี้
12,355
ปีที่แล้ว
86,998