ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การเปรียบเทียบภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบระหว่างการใช้น้ำเกลือและยากลุ่มเดกซ่าเมททาโซนร่วมกับน้ำเกลือบ้วนปาก ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 ศิราณี รามัญวงศ์
2 ต้นทุนการให้บริการด้วยเครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 2565 อากร บุญเกิด
3 ประสิทธิผลการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกอัตโนมัติ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 อังคณา คำฟอง
4 อุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2565 โสพิณ แก้ววิสัย
5 การเปรียบเทียบผลการรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีนระหว่างการใช้ปริมาณรังสีคงที่กับการคำนวณปริมาณรังสี: การทบทวนอย่างเป็นระบบ 2565 สุรินทร์ อวดร่าง
6 การเปรียบเทียบผลการใช้แบบประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตระหว่างการใช้ SOS Score และ MEWS ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ TOCE ในหอผู้ป่วยในศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 นภสร นาคสุข
7 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 ลาวัลย์ เชยชม

Total 7 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates