Logoวิสัยทัศน์


“โรงพยาบาลแห่งอนาคต เป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คุณภาพโดดเด่น
สมรรถนะสูง สู่องค์กรสุขภาพระดับชาติ”พันธกิจ

(1) วิจัย พัฒนาสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ รองรับความต้องการทางสุขภาพของพื้นที่ และพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

(2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ บริการ และการบริหารแก่เครือข่ายเขตสุขภาพ

(3) จัดบริการทางการแพทย์โรคมะเร็งในระดับซับซ้อน ยุ่งยาก อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ในระดับที่เป็นเลิศ

(4) ให้การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความต้องการของพื้นที่เขตสุขภาพ และประเทศ

(5) พัฒนาโรงพยาบาลให้มีสมรรถนะสูง มีความเข้มแข็งในระบบคุณภาพ และเป็นสถาบันสุขภาพระดับชาติที่มีมาตรฐานสมคุณค่ากรมการแพทย์


ปฏิทิน
Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบส่องกล้องออนไลน์ Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
54
เมื่อวาน
157
เดือนนี้
3,331
เดือนที่แล้ว
4,424
ปีนี้
72,623
ปีที่แล้ว
86,998