Logoยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

1. พัฒนาศักยภาพสู่ Excellent Cancer Center ด้าน Colorectal Cancer เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority :NHA)

2. พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ

3. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ

4. พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็ง

5. พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และระดับโรงพยาบาล

6. แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็งเชิงรุกเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

10.พัฒนาระบบบริหารจัดการ


ปฏิทิน
Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบส่องกล้องออนไลน์ Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
54
เมื่อวาน
157
เดือนนี้
3,331
เดือนที่แล้ว
4,424
ปีนี้
72,623
ปีที่แล้ว
86,998