ประกาศจากโรงพยาบาล

    " ประกาศจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี "

    " ศึกษาข้อมูลคลิก!! "

..................................................................................................................................................................................................................................................

    " ดาวน์โหลดไฟล์คลิก!! "

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 ระบบผู้ป่วยนอกและคลินิกออนไลน์

แพ็คเกจการตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจตรวจ A

แพ็คเกจ A เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยทำงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี

แพ็คเกจตรวจ B

แพ็คเกจ B เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยสูงอายุ ที่มีช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

แพ็คเกจตรวจ C

แพ็คเกจ C เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยทำงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี แพ็คเกจนี้เพิ่มการตรวจแบบละเอียดขึ้น และมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก

แพ็คเกจตรวจ D

แพ็คเกจ D เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยสูงอายุ ที่มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แพ็คเกจนี้เพิ่มการตรวจแบบละเอียดขึ้น โดยมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งต่อมลูกหมาก