ประกาศจากโรงพยาบาล

    " ประกาศจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี "


..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

     " แจ้งจากงานรังสีวินิจฉัย(เอ็กซ์เรย์) ขอให้คนไข้ที่มีความเสี่ยง Covid-19 โทรเลื่อนการนัดตรวจกับทางคลินิก เบอร์ 036-422515 ต่อ 109 ขอบคุณผู้มารับบริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ"
..................................................................................................................................................................................................................................................

     " แจ้งจากทางคลินิกตรวจสุขภาพ งดตรวจสุขภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ขอบคุณผู้มารับบริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ"
..................................................................................................................................................................................................................................................

     " แจ้งจากคลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทางคลินิก จะเปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็นวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. และงดตรวจในวันที่ 18 กับ 31 พฤษภาคม 2564 "
..................................................................................................................................................................................................................................................


    " เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผู้ป่วยที่มีนัดกับทางคลินิคต่างๆ ในโรงพยาบาล ที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย covid - 19 หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสงค์เลื่อนนัด กรุณาติดกับทางคลินิคเพื่อทำการเลื่อนนัดในวันเวลาราชการ "
..................................................................................................................................................................................................................................................


    " เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ ทางโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี งดรับตรวจสุขภาพและอาการทั่วไป "
..................................................................................................................................................................................................................................................
ระบบผู้ป่วยนอกและคลีนิกออนไลน์

แพ็คเกจการตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจตรวจ A

แพ็คเกจ A เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยทำงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี

แพ็คเกจตรวจ B

แพ็คเกจ B เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยสูงอายุ ที่มีช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

แพ็คเกจตรวจ C

แพ็คเกจ C เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยทำงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี แพ็คเกจนี้เพิ่มการตรวจแบบละเอียดขึ้น และมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก

แพ็คเกจตรวจ D

แพ็คเกจ D เหมาะสำหรับ บุคคลในวัยสูงอายุ ที่มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แพ็คเกจนี้เพิ่มการตรวจแบบละเอียดขึ้น โดยมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งต่อมลูกหมาก