ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ 6 หมวด 2022-07-01 15:07:53 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารคนไข้ 6 หมวด
2 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg 2022-06-28 16:38:25 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg
3 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg,4 ml.inj 2022-06-28 16:37:49 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg,4 ml.inj
4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาCeritinib 150 mg tab 2022-06-28 16:37:05 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาCeritinib 150 mg tab
5 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2022-06-28 16:36:22 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
6 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg,5ml 2022-06-28 16:35:47 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg,5ml
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab 2022-06-28 16:06:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Everolimus 10 mg tab
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจ HPV DNA test 2022-06-28 15:31:30 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจ HPV DNA test
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน 2022-06-24 15:50:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj 2022-06-24 15:31:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml inj

Total 316 Record : 32 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib