ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2022-01-17 15:07:28 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดทดสอบ COVID 19 Antige 2022-01-14 16:09:05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดทดสอบ COVID 19 Antige
3 ประกาศสเปคเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2022-01-14 11:07:30 ประกาศสเปคเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
4 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2022-01-14 11:06:35 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2022-01-14 11:05:25 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
6 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj 2021-12-17 14:41:00 ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg inj
7 ประกาศสเปคเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2021-12-16 11:33:39 ประกาศสเปคเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
8 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2021-12-16 11:32:43 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ 2021-12-16 11:31:41 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 46 รายการ
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 2021-12-15 14:36:35 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ

Total 168 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib