ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน 2021-04-21 16:07:18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน
2 ร่างประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน 2021-04-21 16:06:07 ร่างประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน 1 งาน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 3 รายการ 2021-04-19 15:57:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 3 รายการ
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง 2021-04-19 11:15:22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดตั้งจัดการบริหารเครือข่ายแบบสำรอง
5 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:57 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
6 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:37 ประกาศราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
7 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab 2021-04-09 15:39:19 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tab
8 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2021-04-09 15:38:57 ประกาศคุณลักษณะเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj
9 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj 2021-04-09 15:38:38 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj และเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj
10 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave 2021-04-09 13:31:42 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยคลื่น Microwave

Total 480 Record : 48 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib