ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap 2024-06-21 16:36:54 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg 4ml inj 2024-06-21 16:36:14 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg 4ml inj
3 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 1 งาน 2024-06-21 16:34:22 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 1 งาน
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 1 งาน 2024-06-21 16:30:35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมี/ขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 1 งาน
5 ประกาศแผนประกวดราคาเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 2024-06-20 15:59:03 ประกาศแผนประกวดราคาเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
6 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์พร้อมจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-19 14:03:14 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์พร้อมจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง
7 ประกาศแผนการจัดซื้อระบบบริหารจัดการคลังเลือด 2024-06-18 16:14:47 ประกาศแผนการจัดซื้อระบบบริหารจัดการคลังเลือด
8 ประกาศแผนการจัดซื้อ Needle Biopsy Vaccum จำนวน 40 ชุด 2024-06-18 16:11:00 ประกาศแผนการจัดซื้อ Needle Biopsy Vaccum จำนวน 40 ชุด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2024-06-17 16:28:08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
10 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap จำนวน 2240 cap 2024-06-14 15:08:21 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap จำนวน 2240 cap

Total 499 Record : 50 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>

This template downloaded form free website templates