คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(เล่มชมพู) คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ คู่มือการดูแลตนเองเมื่อมีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบจากการได้รับยาเคมีบำบัด
คู่มือท่าการอมน้ำแข็งเพื่อป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ คู่มือท่าการบริหารข้อมือและแขนสำหรับผู้ป่วยฉีดยาเคมีบำบัดต่อเนื่อง คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางหรือซีดจากการได้รับยาเคมีบำบัด คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเกล็ดเลือดต่ำ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
คู่มือการดูแลตนเองเมื่อมีอาการชาปลายมือปลายเท้า จากการได้รับยาเคมีบำบัด คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการรับยาฉีดเคมีบำบัด คู่มือการเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด กลุ่ม TAXANES
แผ่นพับการมารับบริการห้องฉีดยาเคมี แผ่นพับการเตรียมตัวมารับเคมีบำบัด one page ยาเคมีสูตร Xelox (ซี-ล็อก)
One page อาการชาจากการได้รับยาเคมีบำบัด One page อาการมือและเท้าบวมแดง
This template downloaded form free website templates