ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะท้าย (Advance Cholangiocarcinoma) : กรณีศึกษา 2567 จันทร์จีรา ธาราเกษม
2 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่มีการกลับซ้ำของโรค/การแพร่กระจายของโรคมะเร็ง : กรณีศึกษา 2567 สุมัลธินีย์ ช้างจวง
3 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับให้ยาเคมีบำบัด การฝั่งแร่ และการรักษาด้วยความร้อน: กรณีศึกษา 2567 ศิราณี รามัญวงศ์
4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องทวารหนักระยะท้ายที่มีอาการปวดรุนแรงร่วมกับมีภาวะลำไส้อุดตันและท้องมาน : กรณีศึกษา 2567 รัตนพร วังคะฮาด
5 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีรักษา ที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ(Febrile Neutropenia) และมีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด(Septic shock) : กรณีศึกษา 2567 ฉัตร์ปรินทร์ เหมือนเพชร
6 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับรังสีรักษาและเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบติดเชื้อร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และมีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว ชนิดเต้นเร็ว : กรณีศึกษา 2567 อนงค์ สง่าเนตร
7 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ในการผ่าตัดมะเร็งปอดแบบเปิดช่องอก (Thoracotomy) : กรณีศึกษา 2567 ดวงรัตน์ เหรียญประยูร
8 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel/Carboplatin และเกิดภาวะภูมิไวเกินร่วมกับมีภาวะชักเกร็ง : กรณีศึกษา 2567 นดาพิม ใจกาศ
9 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ระยะแพร่กระจาย ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี การให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง (TransarterialChemoembolization) และยาฮอร์โมนไทรอยด์ :กรณีศึกษา 2567 วนัธภร แก้วกัลยา
10 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรับการรักษาด้วยการฉายแสงและใส่แร่ : กรณีศึกษา 2567 น้ำอ้อย คล้ายโต

Total 10 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates