ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโดยเทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 สุรินทร์ อวดร่าง
2 การเปรียบเทียบภาวะคลื่นไส้อาเจียนระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียนและผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาเจียนร่วมกับน้ำขิงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร AC และ FAC โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 สุภาภรณ์ สุทธิวานิช
3 การเปรียบเทียบระหว่าง Double-guidewire กับ Single-guidewire technique ต่อระดับอะไมเลสและไลเปสใน 24 ชั่วโมงหลังส่องกล้องทางเดินน้ำดี 2563 โสฬส อนุปรีชา

Total 3 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates