ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 2564 สมศักดิ์ เขื่อนชนะ
2 มะเร็งเต้านมชนิด ductal carcinoma-in-situ เกิดในก้อนเนื้องอกชนิด fibroadenoma: รายงานผู้ป่วย, ลักษณะภาพแมมโมแกรม, อัลตราซาวน์ และ เอ็ม อาร์ไอ 2564 อนัญญา ก้อนทอง
3 การศึกษาผลของการใช้แนวทางการป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วรภัทร ปานเจริญ
4 การเปรียบเทียบระยะความคลาดเคลื่อนของภาพจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะได้รับการฉายรังสีเทคนิค IMRT ด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ซ้ำกับภาพรังสีอ้างอิง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่มีการเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ 2564 นพรุจ คงสวัสดิ์
5 อัตราความสำเร็จในการตรวจพบต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนลโดยใช้วิธีฉัดสี isosulfan blue dye ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นของรพ.มะเร็งลพบุรี 2564 กาญจนา อารีรัตนเวช
6 การลุกลามของมะเร็งตับเข้ามาในหลอดลมใหญ่และกดทับเส้นเลือดซุพีเรียเวนาคาวา: รายงานผู้ป่วย 2564 ศศิธร อินทร์แก้ว
7 การเปรียบเทียบระดับความสะอาดลำไส้ใหญ่ก่อนการส่องกล้องระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับโทรศัพท์ติดตามกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยนอก 2564 ฉันทนา ชินกรสกุล

Total 7 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates