ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 แผนเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab และเวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab 2020-02-07 10:28:04 แผนเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab และเวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab
2 แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj 2020-02-07 10:27:01 แผนเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj
3 แผนเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap 2020-02-07 10:26:27 แผนเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap
4 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี จำนวน 1 เครื่อง 2020-02-05 13:13:56 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 ประกาศร่างราคาซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูงเทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ 2020-02-03 10:33:09 ประกาศร่างราคาซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูงเทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ รายละเอียดตามเอกสรแนบ
6 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 2020-01-24 11:24:42 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล 2020-01-22 16:02:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และกล้องส่องตวจลำไส้ใหญ่ และทวาร 2020-01-18 12:28:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และกล้องส่องตวจลำไส้ใหญ่ และทวาร
9 ประกาศราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2020-01-14 14:41:20 ประกาศราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ 2020-01-14 14:40:38 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 45 รายการ

Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib