ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-01-13 14:37:33 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(Colostomy) 2023-01-13 13:53:22 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(Colostomy)
3 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-01-13 13:52:19 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2023-01-12 15:04:52 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 145 ชุด 2023-01-12 15:04:27 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เข็ม RFA สลายมะเร็งตั้งฉากกับเข็ม จำนวน 145 ชุด
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Axitinib ๕ mg tab จำนวน ๘๔๐ tab 2023-01-11 10:26:36 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Axitinib ๕ mg tab จำนวน ๘๔๐ tab
7 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2023-01-10 15:01:44 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab จำนวน ๘๙,๖๐๐ tab 2023-01-05 15:52:20 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab จำนวน ๘๙,๖๐๐ tab
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab ด้วยวิธี e-bidding 2023-01-05 15:51:57 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab ด้วยวิธี e-bidding
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab ด้วยวิธี e-bidding 2023-01-05 13:56:38 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin ๒๐ mg tab ด้วยวิธี e-bidding

Total 430 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43

This template downloaded form free website templates